De gller i alla medlemslnder och tillmpas ven i EES-lnderna Island Liechtenstein och Norge. Att bestmmelserna i frsta stycket iakttas. […]